Produkcja roślinna

produkcja_roslinna2

Uprawiamy pszenicę, rzepak, buraki cukrowe oraz kukurydzę stosując integrowaną ochronę tych roślin.

Corocznie dostarczamy na rynek:
ok. 3000 ton pszenicy,
ok. 1000 ton rzepaku,
ok. 5500 ton buraków cukrowych,

spełniających odpowiednie parametry jakościowe.

Dodatkowo, na potrzeby hodowli bydła mlecznego uprawiamy ok. 120 ha kukurydzy z przeznaczeniem na kiszonkę i ziarno, a także ok. 80 ha łąk (trawa, koniczyna, lucerna) z przeznaczeniem na kiszonkę.

Comments are closed